Łączymy sztukę z biznesem

Zarządzanie przez Orkiestrę – event


Podczas eventu dla firmy McKinsey & Company pokazaliśmy w nowatorski i angażujący sposób, zależności jakie występują w zarządzaniu firmą a orkiestrą symfoniczną. Pokazaliśmy jak można przełożyć rolę dyrygenta na rolę CEO, działania orkiestry na ważne zagadnienia z obszaru firm poprzez odpowiednio dobrane przykłady muzyczne, udział muzyków, partyturę, dialog pomiędzy dyrygentem a liderem biznesu, wyjaśnienie analogii między muzyką a wybranymi obszarami w biznesie. Efektem było postrzeganie zagadnień strategicznych w zupełnie innym wymiarze.

Instalacja 3D - Design Thinking


Prowadzimy warsztaty z efektywnego zarządzania projektami i procesami w oparciu o autorską metodologię MasConsulting Design Thinking Framework. Pokazujemy i ćwiczymy wszystkie etapy procesu myślenia projektowego i przedstawiamy różnorodne zastosowania Design Thinking w wielu branżach. Pracując w interdyscyplinarnych zespołach, ćwiczymy inny sposób myślenia na temat projektów, budowania relacji z Klientami, diagnozowania potrzeb. Rozwijamy umiejętności rozwiązywania problemów metodami kreatywnymi oraz działaniami "out of the box". W celu wybrania najlepszych produktów lub usług budujemy prototypy naszych rozwiązań w postaci instalacji 3D.

International Cochran Piano Competition


MasConsulting Art & Business - współtwórcą i strategicznym doradcą I Edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Juliana Cochrana. I edycja konkursu odbyła są w 2015 i została zorganizowana we współpracy polsko-australijskiej. Po raz pierwszy w historii konkurs był oparty o platformę on-line. Konkurs jest bezprecedensowym przykładem nowatorstwa w dziedzinie konkursów muzycznych, wyrażonego zarówno swoją ideą, jak również podejściem do nowych technologii. W ramach naszych działań wdrożyliśmy innowacyjną strategię, ustawiliśmy procesy zarządcze, wyznaczyliśmy cele długo i krótkofalowe, stworzyliśmy program rozwoju dla laureatów konkursu z myślą o budowaniu trwałej kariery zawodowej. Program ten zawierał strategiczne planowanie kariery, rozwój umiejętności prezentacyjnych i budowania marki osobistej.

Podróż przez system wartości


Warsztaty z zarządzania przez wartości poza merytorycznym wymiarem odwołują do próby spojrzenia kim jesteśmy jako firma i co nas wyróżnia na tle konkurencji. Zastanawiamy się jak postrzegają nas nasi Klienci, z czego czerpiemy inspiracje do rozwoju naszych usług i pracowników oraz co możemy zrobić inaczej. Efektem tych rozważań jest przedstawienie wizji poszczególnych zespołów, a następnie zobrazowanie ich na płótnie. Kolory, forma, detale wyrażają w jaki sposób wartości determinują nasze wybory i zachowania. Jest to rodzaj inspirującej podróży dla uczestników warsztatów.

Studio aktorskie - sztuka wystąpień publicznych


Znakomite narzędzie do doskonalenia różnych umiejętności, takich jak: sztuka prezentacji, komunikacja trudnych tematów, przywództwo a pewność siebie, storytelling. Wspólnie z aktorami opracowujemy ćwiczenia w oparciu o techniki improwizacji na podstawie przygotowanych scenariuszy, twórczych historii, ciekawych gier, praktycznych wskazówek, pracy z mikrofonem, gestykulacji, informacji zwrotnej od prowadzących trenerów. Kolejnym krokiem w naszych warsztatach jest teatr improwizacji, czyli warsztaty strategiczne, które doskonalą sztukę podejmowania decyzji z wykorzystaniem technik scenicznych.

Letnia Akademia Sztuki - integracja sztuk pięknych


Tematem przewodnim Letniej Akademii Sztuki była integracja sztuk pięknych (muzyka, malarstwo, literatura) oraz edukacja w dziedzinie sztuki i rozwoju osobistego. Letnia Akademia Sztuki tworzy forum kształtowania umiejętności uczestników, wzmacniania potencjału osobistego i zawodowego, konfrontacji poglądów i wymiany doświadczeń oraz budowania kontaktów. Obejmuje organizację warsztatów muzycznych (wykonawstwo muzyki dawnej, klasycznej i romantycznej w oparciu o historyczne praktyki wykonawcze), wykładów, paneli dyskusyjnych oraz warsztatów malarskich, które prowadzą wybitni profesjonaliści, przedstawiciele i znawcy kierunku.

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sonosfera


Festiwal Muzyczny Sonosfera odbywał się równolegle do Letniej Akademii Sztuki. Do udziału zaproszeni zostali wybitni znawcy sztuki, artyści i uznane autorytety. Festiwal obejmuje cykl koncertów z udziałem światowej klasy artystów, którzy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom publiczności w mistrzowskich wykonaniach prezentują arcydzieła kameralnej muzyki klasycznej. Festiwal Muzyczny Sonosfera w bezpośredni sposób zwiększa świadomość społeczną na temat przynależności Sopotu do kulturowej Europy. Festiwal daje niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń z różnych dziedzin sztuki i podzielenia się nimi z odbiorcą podczas spotkań panelowych przed koncertami i prelekcji tematycznych. Koncerty w trakcie Festiwalu są nagrywane przez Program II Polskiego Radia.

Feel the Power – team building


Warsztaty mają na celu doskonalenie umiejętności przywódczych kadry managerskiej takich jak komunikacja w zespole, współpraca, zarządzanie talentami, zarządzanie zmianą. Artyści i trenerzy prowadzący warsztaty pomagają uczestnikom w rozwoju zdolności przywódczych poprzez realizację zadań polegających na wykorzystaniu różnego rodzaju instrumentów perkusyjnych oraz przy użyciu rozmaitych kombinacji rytmów. Warsztaty pozwalają lepiej zrozumieć swoją rolę w zespole, uczą jak budować zaangażowanie i tworzyć pozytywną atmosferę. Efekty tych działań mają duży wpływ na codzienną pracę, wysoki poziom energii, większą elastyczność, poprawę komunikacji i relacji w zespole. Wpływają na zaufanie i umiejętne przekazywanie swoich pomysłów innym.

Zarządzanie przez Orkiestrę - warsztaty


Głównym celem projektu jest pokazanie jak można przełożyć funkcjonowanie orkiestry symfonicznej na ważne zagadnienia z obszaru działania firmy czy organizacji. Jest to możliwe dzięki odpowiednio dobranym przykładom muzycznym, dużemu zaangażowaniu dyrygenta i muzyków oraz poprzez wykorzystanie specyficznych czynników funkcjonujących w świecie orkiestry. Umiejętne szukanie analogii oraz pokazywanie kontrastów, czy też zaprezentowanie natychmiastowych zmian, tworzy doskonałe medium do pokazania ważnych tematów z życia firmy w realnym czasie.

Mentoring Art - program rozwoju kreatywności


W ramach Mentoring Art - programu rozwoju kreatywności organizujemy dyskusje oraz spotkania tematyczne poświęcone wybranym aspektom biznesu, kultury i sztuki. Punktem wyjścia są rekomendowane książki biznesowe, nagrania muzyki klasycznej, rozmowy z ekspertami, dostęp do najciekawszych postaci, trendów artystycznych, przygotowanie wyjścia na wydarzenia kulturalne. Realizujemy różnorodne programy dla firm nakierowane na rozwój kreatywności i doskonalenia umiejętności przywódczych.

Doradztwo dla orkiestry Art dei Suonatori


Przeprowadziliśmy projekt doradczy dla orkiestry Art dei Suonatori dotyczący stworzenia nowej strategii działania oraz wyznaczenia celów biznesowych i marketingowych. Nasz projekt miał na celu stworzenie dla tej instytucji dalszych możliwości rozwoju. Orkiestra od ponad 20 lat odnosi światowe sukcesy i uczestniczy w międzynarodowych wydarzeniach, festiwalach, koncertach wykonując muzykę zgodnie z historycznymi praktykami wykonawczymi.

"Sztuka możliwości" w Muzeum Narodowym


Wykład "Sztuka możliwości" był pretekstem do odpowiedzi na pytanie jak wykorzystać sztukę, żeby pomóc liderom doskonalić umiejętności myślenia poza schematem. Uczestnicy wykładu mieli okazję poprzez przedstawienie wielu przykładów z różnych dyscyplin sztuki, dowiedzieć się w jaki sposób sztuka może obudzić kreatywność i wyzwolić energię do twórczych zmian. Wykład połączony został z dedykowanym wyjściem na wystawę i oprowadzeniu uczestników spotkania po monograficznej ekspozycji poświęconej twórczości Aleksandra Gierymskiego. Wykład "Sztuka możliwości" odbył się Muzeum Narodowym w Warszawie dla członków Global PWN Warsaw.