Łączymy sztukę z biznesem

Doradztwo


Tworzymy platformę do rozwijania współpracy między instytucjami kultury i sztuki a środowiskiem biznesowym. Dostarczamy rozwiązań dla sektora kultury i sztuki zwiększając potencjał organizacyjny i zarządczy, a w sektorze biznesowym promujemy kreatywne i innowacyjne rozwiązania stosowane z powodzeniem przez artystów.

 • Doradzamy w efektywnym zarządzaniu organizacjom wykorzystując kreatywne podejście do rozwiązywania problemów
 • Prowadzimy badania diagnozy organizacji dla różnych branż, w tym również dla sektora kultury i sztuki
 • Ułatwiamy od strony prawnej i podatkowej działalność sponsoringową w obszarze kultury i sztuki
 • Organizujemy spotkania inicjujące i ułatwiające kontakty z osobami, firmami, instytucjami ze świata biznesu i sztuki

Programy i warsztaty


Realizujemy autorskie warsztaty i programy w oparciu o unikalną metodologię i ciekawe studium przypadków, które przetestowaliśmy prowadząc ponad 10 tysięcy godzin szkoleń.

 • Mentoring Art – różnorodne programy dla firm nakierowane na rozwój kreatywności
 • Design Thinking  – warsztaty z efektywnego zarządzania projektami i procesami w organizacji w oparciu o autorską metodologię prowadzenia projektów
 • Zarządzanie przez Orkiestrę – warsztaty strategiczne w obszarze zarządzania procesem zmian w organizacji z wykorzystaniem orkiestry symfonicznej
 • Strategia pędzla i farby – warsztaty doskonalące umiejętności tworzenia wizji i realizacji celów strategicznych z wykorzystaniem technik artystycznych
 • Out of the box thinking –  warsztaty dla liderów nakierowane na myślenie poza schematem w stylu Leonardo da Vinci
 • Warszawska Jesień – warsztaty z budowania zaangażowania i komunikacji w zespole z wykorzystaniem instrumentarium perkusyjno-rytmicznego
 • Teatr improwizacji – warsztaty strategiczne doskonalące sztukę podejmowania decyzji z wykorzystaniem technik scenicznych
 • Making an impact – sztuka prezentacji i wystąpień publicznych prowadzona we współpracy z aktorami
 • Klub Kultury dla Biznesu – programy dla firm będące cyklem spotkań i warsztatów dla liderów w oparciu o dostarczanie wiedzy, opinii i poglądów o gospodarce i biznesie. Promowanie działań wspierających rozwój osobisty liderów. Inspirowanie do czerpania doświadczenia z różnych źródeł i zdobyczy intelektualnych, w tym również ze świata sztuki

Wykłady i seminaria


Prowadzimy wykłady i seminaria podczas konferencji, ważnych wydarzeń, aby dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem oraz pokazać najnowsze światowe trendy, badania i publikacje w dziedzinie Art & Business. Przykłady wykładów:

 • Myśleć jak Leonardo da Vinci – 7 zasad kreatywnego myślenia
 • Sztuka możliwości – jak podejmować trafne decyzje
 • Design Thinking – innowacyjne podejście do zarządzania projektami i kreatywnego rozwiązywania problemów
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim, czynniki determinujące rozwój umiejętności kreatywnych
 • Jak współczesny design przenika do codziennego życia
 • Jeff Koons, Damien Hirrst, jeszcze artyści czy już biznesmeni sztuki?
 • Strategia pędzla i farby, czyli o detalach w malarstwie, życiu i biznesie

Eventy


Specjalizujemy się w ekskluzywnych eventach organizowanych na potrzeby naszych Klientów. Każde wydarzenie ma niepowtarzalny scenariusz i czerpie inspirację ze świata sztuki.

 • Doradzamy i pomagamy w organizacji wydarzeń promujących współpracę biznesu ze światem sztuki i kultury
 • Organizujemy koncerty, wystawy, konferencje
 • Proponujemy oprawę artystyczną przy realizacji dużych wydarzeń biznesowych i rocznic firmowych